Waarom kiezen voor Mind the Gap Coaching?

Maryse heeft veel inzicht in groepsdynamische processen. Met haar empatisch vermogen, sterke observatiekracht en analytische vaardigheden kan ze interacties goed beoordelen en inzichtelijk maken. Ze weet heel goed hoe interventies geplaatst kunnen worden. Daarmee kan ze de effectiviteit van personen en groepen sterk verbeteren. Ze kan dit zelf heel goed, maar minstens zo belangrijk is dat ze ook heel goed op een prettige manier op anderen kan overbrengen. Al deze aspecten maken Maryse in mijn ogen een voortreffelijke coach; ik heb in ieder geval heel veel van haar geleerd.

Jack
Maryse voelt altijd haarfijn aan waar de schoen wringt. Ze heeft maar een kort gesprek nodig, een paar vragen, om te voelen waar je mee zit. Zelfs als je zelf nog niet goed weet wat het probleem is, laat staan de oplossing, kan zij je al aan het denken zetten én aanzetten tot actie. Het is soms maar net hóe iets gepresenteerd wordt of hoe een idee tot je komt. Johan Cruijff zei: “je ziet het pas als je het doorhebt”, Maryse kan heel snel net dat zeggen waardoor je het gaat zien (én aanpakken).

Evelien
Maryse weet als geen ander situaties te doorgronden. Snel en doortastend weet ze de vinger te leggen op problemen die zich afspelen. Of dit nou in een bilateraal onderhoud is tussen bijvoorbeeld een leidinggevende en medewerker of in een groep. In beide gevallen kan ze de verschillende belangen snel identificeren. Hiermee is Maryse heel goed in staat om professionals te helpen in hun ontwikkeling. Door deze situaties aandachtig aan te horen, helpt zij de professional in kwestie om te komen tot inzicht en daarmee ook op de goede weg te helpen naar de oplossing. Hierdoor is Maryse heel goed in staat om professionals te begeleiden in hun ontwikkeling en minstens zo belangrijk; de juiste loopbaankeuzes.

Sybrand
Het coachtraject is zeer waardevol gebleken en dat kan mijns inziens alleen met een coach die vertrouwd voelt, zich goed kan inleven en die echt kijkt naar wat jij nodig hebt, Maryse kan je op meerdere fronten hierbij helpen, zowel persoonlijk als zakelijk. Ze is echt een heel fijn persoon om mee te praten en ook met de nodige bourgondische inslag en humor.
Saskia