Nooit te laat voor Burn-out preventie en herstel bij Mind the Gap Coaching

 

Burn-out coaching gericht op preventie en herstel volgens Mind the Gap Coaching

Burn-out krijgt steeds meer aandacht in de media. Steeds meer mensen ontwikkelen klachten. Maar wat is een burn-out en wat kun je er aan doen om dit te voorkomen of juist er van af komen? Mind the Gap Coaching helpt mensen met een burn-out, maar ook hun werkgever met deze vragen. Hier vind je burn-out preventie en herstel in Vught volgens de Mind the Gap aanpak. Zowel vanuit de praktijk als op de werkvloer kan deze aanpak worden ingezet.

Burn-out is een overbelasting van je zenuwstelsel door een teveel aan prikkels. Die prikkels leveren in je lijf een stress reactie op en die maakt dat je hormonen aan maakt om in actie te komen (de vlucht of vecht reactie). Daarnaast levert je lijf ook nog een hormoon dat je tijdens stress energie geeft om je vlucht of gevecht door te komen. Dit principe komt nog uit onze oertijd waar de mens vooral fysieke gevaren tegenkwam. Het bijzondere hier is dat de reactie van je lijf niet anders is dan die van een mens uit de oertijd. Het verschil zit in het type en de hoeveelheid  prikkels die we op een dag moeten verwerken. Daar schuilt het probleem nu juist in, de verwerking van prikkels. Voor meer achtergronden over burn-out en stress kun je ‘Van Big Bang tot Burn-out’ van Witte Hoogendijk lezen. Een goed leesbare uitleg van wat er met je gebeurt bij een burn-out en hoe we als samenleving zo ver komen dat er veel mensen uit vallen.

 

Overspannen of Burn-out?

Prikkels kunnen verwerken en op tijd ontspannen maakt dat je je lekker voelt en niet overbelast raakt. Maar soms is dit juist lastig en volgen er veel prikkels op elkaar in korte tijd, of heb je zelf niet zo goed door hoe je hier mee om kunt gaan. Als die prikkels te veel worden, raakt je zenuwstelsel eigenlijk overbelast. Je krijgt fysieke uitingen van ongemak, zo zijn hoofdpijn, hartkloppingen en kortademigheid bekende verschijnselen. Eigenlijk ben je dan al een soort elastiek aan het oprekken of overspannen. Nu ingrijpen is verstandig want het elastiek oprekken tot hij knapt wil je voorkomen.
Helemaal opgerekt krijg je het elastiek niet meer zo makkelijk terug in zijn oude vorm. Nu heb je burn-out verschijnselen. Wil je daar wat aan doen? Dan is het tijd om naar een coach te gaan!

Wat doet Mind the Gap Coaching in Burn-out preventie en herstel?

 • Nulmeting
 • Vertrouwenscoach
 • Training burn-out preventie
 • Burn-out herstel coaching op maat

Nulmeting

In burn-out preventie en herstel is het belangrijk dat de organisatie ook naar zich zelf kijkt. Soms is het dan handig om iemand te vragen dat van buiten af te doen. Daar is de nulmeting voor bedoeld. Ik neem een kijkje in een organisatie geef een spiegelbeeld van het werkklimaat. Waar ligt de druk te hoog of laag? Hoe werken de medewerkers samen en hoe wordt er in de organisatie gecommuniceerd? Waar hebben medewerkers zorgen of frustraties die niet goed geventileerd of juist niet goed opgepakt worden? Welke sfeer heerst er op afdelingen en in de brede organisatie? Al dit soort zaken komen naar voren in een eerste verkenning in de organisatie. Samen stemmen we af hoe deze nulmeting plaats vindt. Zo is het mogelijk om dit via een online survey te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om individuele of groepsgesprekken te organiseren om het thema werkklimaat bespreekbaar te maken. Tot slot is een combinatie van online survey en gesprekken ook mogelijk. Bij alle vormen van deze nulmeting staat het vormen van een helder beeld van de organisatie centraal en geldt de nulmeting als vertrekpunt voor verdere groei.

Training: burn-out preventie en herstel

Burn-out is een fenomeen dat steeds vaker voor komt en waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Maar bovenal ligt er nog een taboe op. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in burn-out en welke preventieve maatregelen kunnen worden toegepast. Voor teams en individuele medewerkers is een burn-out preventie training beschikbaar.

In de training is onder meer aandacht voor de volgende vragen:

 • Wat is een burn-out?
 • Welke signalen kan ik herkennen bij mezelf en bij een collega?
 • Hoe ga ik met een collega met burn-out om?
 • Hoe kan ik een burn-out bespreekbaar maken?

Burn-out preventietraining kan ook gericht op maat worden aangeboden voor hr-functionarissen. Voor deze groep geldt dat er meer aandacht ligt bij een specifieke Mind the Gap aanpak voor burn-out. Daarom kent deze training ook de nodige aandacht voor de fysiologie van een burn-out. In deze training komen de volgende zaken aan bod:

 • Wat gebeurt er met het lijf en waarom is dat belangrijk voor een werkgever?
 • Welke signalen zijn belangrijk om op in te grijpen?
 • Waar moet je op letten bij het inroepen van professionele ondersteuning voor herstel?
 • Hoe hou je de dialoog gaande met een medewerker met burn-out?


Deze training kan in company worden aangeboden maar ook in de coachpraktijk of een externe locatie in Vught.


Burn-out herstel

Mind the Gap Coaching is specialist in het ondersteunen bij burn-out herstel. Na eigen ervaring en veel onderzoek en leeswerk ontstond een eigen methode om burn-out herstel te realiseren. Opvallend is vooral dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar burn-out en methodes van herstel. Wat werkt is een integrale aanpak en niet alleen kijken naar zo snel mogelijk terugkeren op de werkvloer.

In tegenstelling tot anderen ligt de nadruk bij de aanpak van Mind the Gap daarom op herstel van belastbaarheid en niet inzetbaarheid. Natuurlijk is terugkeer in werk het einddoel, maar als je niet belastbaar bent, kun je ook niet echt inzetbaar zijn. De drie vormen van belastbaarheid waar we aan werken zijn cognitief, fysiek en emotioneel. Met andere woorden; je hoofd, hart en handen gaan het weer beter doen. In een burn-out is er minimaal een van deze drie dingen verstoord en als gevolg daarvan raken ze allemaal uit balans.

Bijvoorbeeld: ondanks een fysiek probleem werk je onverminderd hard door. Je luistert niet naar de signalen van je lijf en put je zelf uit. Langzaam raken je reserves op en krijg je problemen met concentratie en ga je fouten maken. Eigenlijk zit je ook niet zo lekker in je vel en merk je dat je snel geraakt bent, licht ontvlambaar of flink gefrustreerd. Het resultaat is dat je totaal opgebrand raakt en om daar van te herstellen heb je aandacht voor alle drie de onderwerpen nodig.

Aanpak bij burn-out herstel

Mind the Gap helpt je bij herstel door coachgesprekken, praktische werkvormen en opdrachten voor thuis om je belastbaarheid weer groter te maken. Een gerichte aanpak die gemaakt is voor jouw situatie. De basiselementen in de aanpak gelden voor elke situatie maar iedere burn-out heeft een andere context en het gaat erom dat jij je weer fit genoeg voelt om terug te keren in je context.

Meer weten? Neem dan contact op met Mind the Gap Coaching in Vught.